Të gjithë sondazhet

Mendoni se ulja e numrit të komunave do të pëmirësojë shërbimet për banorët?

Mendoni se ulja e numrit të komunave do të pëmirësojë shërbimet për banorët?
Po (26 Vota)
Jo (29 Vota)
Nuk e di (7 Vota)

Mendoni se rruga e duhur për tregun e makinave të përdorura është:

Mendoni se rruga e duhur për tregun e makinave të përdorura është:
Mbyllja (17 Vota)
Formalizimi (43 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Cilët janë produktet ushqimore më të pasigurtë?

Cilët janë produktet ushqimore më të pasigurtë?
Mishi (22 Vota)
Frutat (6 Vota)
Perimet (12 Vota)

Duhet të pranojë qeveria shkatërrimin e armëve kimike kundrejt një shume të konsiderueshme si kompensim?

Duhet të pranojë qeveria shkatërrimin e armëve kimike kundrejt një shume të konsiderueshme si kompensim?
Po (6 Vota)
Jo (31 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se rritja e akcizës për cigaret nga Janari 2014 do të ulë numrin e duhanpirësve në vend?

Mendoni se rritja e akcizës për cigaret nga Janari 2014 do të ulë numrin e duhanpirësve në vend?
Po (17 Vota)
Jo (27 Vota)
Nuk e di (5 Vota)

Sa mund të ndikojë në hartimin e plan-bizneseve të sipërmarrjes vonesa në miratimin e buxhetit 2014?

Sa mund të ndikojë në hartimin e plan-bizneseve të sipërmarrjes vonesa në miratimin e buxhetit 2014?
Shumë (21 Vota)
Pak (5 Vota)
Aspak (6 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Shkalla e papunësisë nuk ndryshoi për të pestin tremujor rresht. Mendoni se shifrat e INSTAT janë të besueshme?

Shkalla e papunësisë nuk ndryshoi për të pestin tremujor rresht. Mendoni se shifrat e INSTAT janë të besueshme?
Po (6 Vota)
Jo (24 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Mendoni se tatimi progresiv për pagat mbi 30 mijë lekë në muaj do të ulë konsumin familjar?

Mendoni se tatimi progresiv për pagat mbi 30 mijë lekë në muaj do të ulë konsumin familjar?
Po (22 Vota)
Jo (23 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa dëgjohen mendimet e ekspertëve vendas në hartimin e ligjeve ekonomike?

Sa dëgjohen mendimet e ekspertëve vendas në hartimin e ligjeve ekonomike?
Shumë (5 Vota)
Pak (13 Vota)
Aspak (14 Vota)

Mendoni se prodhimet e Kosovës duhet të favorizohen nga tarifat doganore krahasuar me ato të vendeve të tjera?

Mendoni se prodhimet e Kosovës duhet të favorizohen nga tarifat doganore krahasuar me ato të vendeve të tjera?
Po (23 Vota)
Jo (6 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa të kushtueshme janë festat e këtij fundviti krahasuar me vitet e tjerë?

Sa të kushtueshme janë festat e këtij fundviti krahasuar me vitet e tjerë?
Shumë (8 Vota)
Pak (13 Vota)
Njëlloj (1 Vota)

Si e parashikoni ekonominë e vendit në vitin 2014 krahasuar me 2013-ën?

Si e parashikoni ekonominë e vendit në vitin 2014 krahasuar me 2013-ën?
Më mirë (15 Vota)
Më dobët (7 Vota)
Njëlloj (8 Vota)

Mbledhja e taksës së biznesit të vogël nga administrata tatimore do të rrisë të ardhurat për pushtetin vendor?

Mbledhja e taksës së biznesit të vogël nga administrata tatimore do të rrisë të ardhurat për pushtetin vendor?
Po (18 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (4 Vota)

Mendoni se rivendosja e faturave aforfe të energjisë është veprimi i duhur për uljen e vjedhjeve në rrjet?

Mendoni se rivendosja e faturave aforfe të energjisë është veprimi i duhur për uljen e vjedhjeve në rrjet?
Po (6 Vota)
Jo (28 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se paketa e masave hartuar nga qeveria për rritjen e sigurisë rrugore do të ulë numrin e aksidenteve?

Mendoni se paketa e masave hartuar nga qeveria për rritjen e sigurisë rrugore do të ulë numrin e aksidenteve?
Po (18 Vota)
Jo (14 Vota)
Nuk e di (5 Vota)

Kryeministri Rama i rikthehet projektit "Shqipëria 1 euro". Sa mendoni se do të rriten investimet e huaja!

Kryeministri Rama i rikthehet projektit "Shqipëria 1 euro". Sa mendoni se do të rriten investimet e huaja!
Shumë (7 Vota)
Pak (16 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Qeveria vlerëson se rritja e ekonomisë këtë vit do të jetë 2.1%, ndërsa Banka Qendrore është më e rezervuar. Cili është më realist?

Qeveria vlerëson se rritja e ekonomisë këtë vit do të jetë 2.1%, ndërsa Banka Qendrore është më e rezervuar. Cili është më realist?
Qeveria (6 Vota)
Banka e Shqipërisë (20 Vota)
Asnjë (9 Vota)

A mund të cilësohet i liberalizuar tregu i sigurimeve në Shqipëri?

A mund të cilësohet i liberalizuar tregu i sigurimeve në Shqipëri?
Po (9 Vota)
Jo (17 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se duhet kryer një falje e pjesshme për gjobat ndaj biznesit (Mars-Gusht 2013) apo një amnisti fiskale e plotë?

Mendoni se duhet kryer një falje e pjesshme për gjobat ndaj biznesit (Mars-Gusht 2013) apo një amnisti fiskale e plotë?
E pjesshme (12 Vota)
E plotë (17 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa do të nxisë ekonominë ulja e normës bazë të interesit?

Sa do të nxisë ekonominë ulja e normës bazë të interesit?
Shumë (5 Vota)
Pak (21 Vota)
Aspak (16 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa pritet të ndikojë huaja e FMN në rritjen e konsumit?

Sa pritet të ndikojë huaja e FMN në rritjen e konsumit?
Shumë (10 Vota)
Pak (14 Vota)
Aspak (8 Vota)

Mendoni se udhëzimi i ri i Ministrisë së Financave do të mundësojë rimbursimin në kohë të TVSH-së për biznesin?

Mendoni se udhëzimi i ri i Ministrisë së Financave do të mundësojë rimbursimin në kohë të TVSH-së për biznesin?
Po (12 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se pas miratimit të ligjit të ri për KLSH do të minimizohen abuzimet me fondet publike?

Mendoni se pas miratimit të ligjit të ri për KLSH do të minimizohen abuzimet me fondet publike?
Po (21 Vota)
Jo (12 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se masat e ashpra të marra nga qeveria për energjinë elektrike do të japin rezultatet e pritura?

Mendoni se masat e ashpra të marra nga qeveria për energjinë elektrike do të japin rezultatet e pritura?
Po (22 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

A po shiten medikamentet realisht 10% më lirë?

A po shiten medikamentet realisht 10% më lirë?
Po (13 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (5 Vota)

Mendoni se rreth 40 miliardë lekë bono privatizimi do të përdoren realisht në procesin e legalizimeve?

Mendoni se rreth 40 miliardë lekë bono privatizimi do të përdoren realisht në procesin e legalizimeve?
Po (10 Vota)
Jo (17 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

A duhet mazhoranca të përfundojë hartimin e reformës administrative dhe territoriale pa konsensusin e opozitës?

A duhet mazhoranca të përfundojë hartimin e reformës administrative dhe territoriale pa konsensusin e opozitës?
Po (16 Vota)
Jo (13 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se një terminal i vetëm doganor Shqipëri-Kosovë do të shmangë problemet në tregtinë dypalëshe?

Mendoni se një terminal i vetëm doganor Shqipëri-Kosovë do të shmangë problemet në tregtinë dypalëshe?
Po (19 Vota)
Jo (11 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Si e vlerësoni gjendjen e mjedisit në prag të nisjes së sezonit turistik?

Si e vlerësoni gjendjen e mjedisit në prag të nisjes së sezonit turistik?
Të mirë (10 Vota)
Të dobët (21 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se hartimi i një strategjie të re do të përshpejtojë procesin e kthimit dhe kompesimit të pronave?

Mendoni se hartimi i një strategjie të re do të përshpejtojë procesin e kthimit dhe kompesimit të pronave?
Po (13 Vota)
Jo (18 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se një logo dhe slogan i ri do të ndryshojë imazhin turistik të Shqipërisë?

Mendoni se një logo dhe slogan i ri do të ndryshojë imazhin turistik të Shqipërisë?
Po (20 Vota)
Jo (14 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

A konsumojnë shqiptarët mallra dhe shërbime online apo vazhdojnë me blerje tradicionale fizike?

A konsumojnë shqiptarët mallra dhe shërbime online apo vazhdojnë me blerje tradicionale fizike?
Online (13 Vota)
Tradicionale (9 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se mbështetja që po jepet sëfundmi nga organizata ndërkombëtare do të fuqizojë aktivitetin e SME-ve?

Mendoni se mbështetja që po jepet sëfundmi nga organizata ndërkombëtare do të fuqizojë aktivitetin e SME-ve?
Po (10 Vota)
Jo (7 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se pas ndryshimeve në ligj strategjia anti-duhan do të funksionojë?

Mendoni se pas ndryshimeve në ligj strategjia anti-duhan do të funksionojë?
Po (8 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Inflacioni për majin ishte 1,6%. Shqipëria është në rrezik deflacioni! A keni ndërmend të shpenzoni?

Inflacioni për majin ishte 1,6%. Shqipëria është në rrezik deflacioni! A keni ndërmend të shpenzoni?
Po (9 Vota)
Jo (11 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se ulja e shpenzimeve buxhetore në 5 muajt e parë do të japë ndikime negative në ekonomi?

Mendoni se ulja e shpenzimeve buxhetore në 5 muajt e parë do të japë ndikime negative në ekonomi?
Po (8 Vota)
Jo (7 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se dy kampet politike do të arrijnë konsensusin për reformën administrative-territoriale brenda 31 korrikut?

Mendoni se dy kampet politike do të arrijnë konsensusin për reformën administrative-territoriale brenda 31 korrikut?
Po (6 Vota)
Jo (10 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Prisni rritje të kreditimit të ekonomisë në një kohë kur interesat mesatare të huave po njohin rënie?

Prisni rritje të kreditimit të ekonomisë në një kohë kur interesat mesatare të huave po njohin rënie?
Po (10 Vota)
Jo (4 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Inflacioni në Qershor ishte 1.5%. A mund të përmirësohet jetesa e të moshuarve me rritje pensioni 2%?

Inflacioni në Qershor ishte 1.5%. A mund të përmirësohet jetesa e të moshuarve me rritje pensioni 2%?
Po (3 Vota)
Jo (8 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

A duhet të privatizohen kompanitë e mbetura shtetërore?

A duhet të privatizohen kompanitë e mbetura shtetërore?
Po (16 Vota)
Jo (13 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

A do të realizohet e plotë reforma territoriale dhe administrative?

A do të realizohet e plotë reforma territoriale dhe administrative?
Po (3 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se ulja e tarifave do të ndikojë në përfundimin e shpejtë të proçesit të legalizimeve?

Mendoni se ulja e tarifave do të ndikojë në përfundimin e shpejtë të proçesit të legalizimeve?
Po (19 Vota)
Jo (17 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se kompesimi i vlerës së TVSH-së për fermerët do të ndikojë në zhvillimin e bujqësisë?

Mendoni se kompesimi i vlerës së TVSH-së për fermerët do të ndikojë në zhvillimin e bujqësisë?
Po (9 Vota)
Jo (4 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Sa e ul qarkullimin e parasë vendimi për pezullimin e lejeve të ndërtimit?

Sa e ul qarkullimin e parasë vendimi për pezullimin e lejeve të ndërtimit?
Shumë (14 Vota)
Pak (10 Vota)
Aspak (2 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se vendet e Ballkanit kanë aftësi të tërheqin 12 mld euro nga BE për 4 vitet e ardhshëm?

Mendoni se vendet e Ballkanit kanë aftësi të tërheqin 12 mld euro nga BE për 4 vitet e ardhshëm?
Po (15 Vota)
Jo (7 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se rritja e çmimit do të shtojë vjedhjen e energjisë?

Mendoni se rritja e çmimit do të shtojë vjedhjen e energjisë?
Po (15 Vota)
Jo (3 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

A mendoni se do të rriten taksat në vitin 2015 pas sugjerimeve të FMN?

A mendoni se do të rriten taksat në vitin 2015 pas sugjerimeve të FMN?
Po (11 Vota)
Jo (1 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

A duhet të ndahet posti i Guvernatorit të Bankës së Shqipërise nga Këshilli Mbikqyrës?

A duhet të ndahet posti i Guvernatorit të Bankës së Shqipërise nga Këshilli Mbikqyrës?
Po (6 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Sa reale janë ndryshimet e fundit në buxhetin e shtetit 2014?

Sa reale janë ndryshimet e fundit në buxhetin e shtetit 2014?
Shumë (2 Vota)
Pak (13 Vota)
Aspak (5 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa ndikojnë panairet në rritjen e punësimit në Shqipëri?

Sa ndikojnë panairet në rritjen e punësimit në Shqipëri?
Shumë (3 Vota)
Pak (19 Vota)
Aspak (9 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

A është e drejtë rritja e akcizës së cigares dy muaj para mbylljes së vitit fiskal?

A është e drejtë rritja e akcizës së cigares dy muaj para mbylljes së vitit fiskal?
Po (7 Vota)
Jo (14 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa të sigurtë jemi për produktet ushqimore që konsumojmë?

Sa të sigurtë jemi për produktet ushqimore që konsumojmë?
Shumë (3 Vota)
Pak (12 Vota)
Aspak (12 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se problemi i vjedhjes së energjisë do të marrë fund me aksione policore?

Mendoni se problemi i vjedhjes së energjisë do të marrë fund me aksione policore?
Po (8 Vota)
Jo (27 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa po e lehtëson qeveria barrën fiskale për qytetarët dhe biznesin?

Sa po e lehtëson qeveria barrën fiskale për qytetarët dhe biznesin?
Shumë (0 Vota)
Pak (3 Vota)
Aspak (18 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Pas publikimit të projekt-buxhetit dhe paketës fiskale, si prisni që të jetë viti 2015 për financat tuaja?

Pas publikimit të projekt-buxhetit dhe paketës fiskale, si prisni që të jetë viti 2015 për financat tuaja?
Më i mirë (2 Vota)
I njëjtë me 2014 (7 Vota)
Më i dobët (20 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

AKEP vendosi që tarifat brenda dhe jashtë rrjetit do të jenë të njëjta. Mendoni se, bisedat me celular do të jenë më të lira?

AKEP vendosi që tarifat brenda dhe jashtë rrjetit do të jenë të njëjta. Mendoni se, bisedat me celular do të jenë më të lira?
Po (12 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se vendosja e një tarife për drejtuesit e automjeteve është zgjidhja e duhur për mirëmbajtjen e rrugëve kombëtare?

Mendoni se vendosja e një tarife për drejtuesit e automjeteve është zgjidhja e duhur për mirëmbajtjen e rrugëve kombëtare?
Po (18 Vota)
Jo (14 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa pritet të nxisë rritjen e ekonomisë ulja e radhës së normës bazë të interesit?

Sa pritet të nxisë rritjen e ekonomisë ulja e radhës së normës bazë të interesit?
Shumë (2 Vota)
Pak (10 Vota)
Aspak (7 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Prisni rritje të çmimeve të produkteve ushqimore për festat e fundvitit?

Prisni rritje të çmimeve të produkteve ushqimore për festat e fundvitit?
Po (27 Vota)
Jo (5 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa i përdorni kartat bankare?

Sa i përdorni kartat bankare?
Shumë (8 Vota)
Pak (14 Vota)
Aspak (5 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

A mund të funksionojë në Shqipëri sistemi i prokurimit privat-privat?

A mund të funksionojë në Shqipëri sistemi i prokurimit privat-privat?
Po (8 Vota)
Jo (11 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Si e parashikoni ekonominë e vendit në vitin 2015 krahasuar me 2014-ën?

Si e parashikoni ekonominë e vendit në vitin 2015 krahasuar me 2014-ën?
Më mirë (11 Vota)
Më dobët (11 Vota)
Njëlloj (7 Vota)

Prisni një rritje më të madhe të kreditimit të ekonomisë gjatë vitit 2015?

Prisni një rritje më të madhe të kreditimit të ekonomisë gjatë vitit 2015?
Po (11 Vota)
Jo (18 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se ekonomia do të rritet sipas parashikimeve me 2% në vitin e kaluar?

Mendoni se ekonomia do të rritet sipas parashikimeve me 2% në vitin e kaluar?
Po (11 Vota)
Jo (25 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se ashpërsimi i penaliteteve do t’i japë fund ndërtimeve pa leje?

Mendoni se ashpërsimi i penaliteteve do t’i japë fund ndërtimeve pa leje?
Po (23 Vota)
Jo (6 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa i përgjigjet çmimi, cilësisë së karburantit në vendin tonë?

Sa i përgjigjet çmimi, cilësisë së karburantit në vendin tonë?
Shumë (1 Vota)
Pak (18 Vota)
Aspak (13 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa pritet të nxisë rritjen ekonomike ulja e radhës së normës bazë të interesit?

Sa pritet të nxisë rritjen ekonomike ulja e radhës së normës bazë të interesit?
Shumë (3 Vota)
Pak (11 Vota)
Aspak (16 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa urgjent është hartimi i një plani për parandalimin e përmbytjeve?

Sa urgjent është hartimi i një plani për parandalimin e përmbytjeve?
Shumë (27 Vota)
Pak (6 Vota)
Aspak (1 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa pritet të ndikojnë përmbytjet në çmimet e produkteve dhe eksporte?

Sa pritet të ndikojnë përmbytjet në çmimet e produkteve dhe eksporte?
Shumë (11 Vota)
Pak (7 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Sa konkurrent është tregu i hidrokarbureve në Shqipëri?

Sa konkurrent është tregu i hidrokarbureve në Shqipëri?
Shumë (3 Vota)
Pak (4 Vota)
Aspak (27 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

FMN publikoi raportin për Shqipërinë. Cilat mendoni se janë rreziqet më të mëdha për ekonominë?

FMN publikoi raportin për Shqipërinë. Cilat mendoni se janë rreziqet më të mëdha për ekonominë?
Tensionet politike (25 Vota)
Tensionet sociale (7 Vota)
Energjetika (2 Vota)
Mungesa e investimeve (8 Vota)
Të tjera (1 Vota)

Mendoni se fushata që pritet të nisë Ministria e Financave do të ulë informalitetin në vend?

Mendoni se fushata që pritet të nisë Ministria e Financave do të ulë informalitetin në vend?
Po (8 Vota)
Jo (28 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se vendosja e taksës për rrugët është zgjidhja e duhur për përmirësimin e infrastrukturës?

Mendoni se vendosja e taksës për rrugët është zgjidhja e duhur për përmirësimin e infrastrukturës?
Po (17 Vota)
Jo (11 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Si e parashikoni kreditimin e ekonomisë për vitin 2015 krahasuar me një vit më parë?

Si e parashikoni kreditimin e ekonomisë për vitin 2015 krahasuar me një vit më parë?
Në rritje (18 Vota)
Në rënie (11 Vota)
Njëlloj (9 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa efektive është puna e administratës fiskale në mbledhjen e të ardhurave për buxhetin?

Sa efektive është puna e administratës fiskale në mbledhjen e të ardhurave për buxhetin?
Shumë (3 Vota)
Pak (20 Vota)
Aspak (8 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se ngritja e një strukture të posaçme do të ndikojë në rritjen e investimeve strategjike në ekonomi?

Mendoni se ngritja e një strukture të posaçme do të ndikojë në rritjen e investimeve strategjike në ekonomi?
Po (12 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa do të përmirësojnë cilësinë e karburanteve kontrollet që pritet të nisin në treg?

Sa do të përmirësojnë cilësinë e karburanteve kontrollet që pritet të nisin në treg?
Shumë (4 Vota)
Pak (14 Vota)
Aspak (8 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa pritet të ndikojë Këshilli i Investimeve në ardhjen e sipërmarrësve të huaj në Shqipëri?

Sa pritet të ndikojë Këshilli i Investimeve në ardhjen e sipërmarrësve të huaj në Shqipëri?
Shumë (12 Vota)
Pak (7 Vota)
Aspak (5 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa keni shpenzuar për telefoninë celulare vitin e kaluar krahasuar me 2013-ën?

Sa keni shpenzuar për telefoninë celulare vitin e kaluar krahasuar me 2013-ën?
Më shumë (2 Vota)
Më pak (9 Vota)
Njëlloj (12 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se shtyrja me 6 muaj e fillimit të skemës së re do të zgjidhë përfundimisht kthimin dhe kompensimin e pronave?

Mendoni se shtyrja me 6 muaj e fillimit të skemës së re do të zgjidhë përfundimisht kthimin dhe kompensimin e pronave?
Po (1 Vota)
Jo (19 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa serioze është riaktivizimi i skemës lehtësuese për borxhet e energjisë?

Sa serioze është riaktivizimi i skemës lehtësuese për borxhet e energjisë?
Shumë (5 Vota)
Pak (8 Vota)
Aspak (9 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

A duhet të kalojë administrimi i bregdetit nga pushteti lokal te pushteti qendror?

A duhet të kalojë administrimi i bregdetit nga pushteti lokal te pushteti qendror?
Po (19 Vota)
Jo (5 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa pritet të ndikojë garancia për fermerët në zhvillimin e bujqësisë?

Sa pritet të ndikojë garancia për fermerët në zhvillimin e bujqësisë?
Shumë (13 Vota)
Pak (8 Vota)
Aspak (6 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa pritet të rriten investimet e huaja me hapjen e zonave të lira ekonomike?

Sa pritet të rriten investimet e huaja me hapjen e zonave të lira ekonomike?
Shumë (19 Vota)
Pak (13 Vota)
Aspak (8 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

A duhet të kryejë qeveria një amnisti të plotë fiskale për qytetarët dhe biznesin?

A duhet të kryejë qeveria një amnisti të plotë fiskale për qytetarët dhe biznesin?
Po (18 Vota)
Jo (6 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa emergjente janë investimet në hekurudhë?

Sa emergjente janë investimet në hekurudhë?
Shumë (17 Vota)
Pak (5 Vota)
Aspak (12 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Duhet ndryshuar buxheti pas nivelit të ulët të të ardhurave?

Duhet ndryshuar buxheti pas nivelit të ulët të të ardhurave?
Po (11 Vota)
Jo (9 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Prisni ulje të informalitetit në ekonomi pas punësimit të 500 tatimorëve të rinj?

Prisni ulje të informalitetit në ekonomi pas punësimit të 500 tatimorëve të rinj?
Po (23 Vota)
Jo (23 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Ku ndikon vizita e Merkel në Tiranë?

Ku ndikon vizita e Merkel në Tiranë?
Në investime (5 Vota)
Në siguri (4 Vota)
Në influencën e Gjermanisë në Ballkan (32 Vota)

Mendoni se ndryshimet në ligj do të zgjidhin përfundimisht problemin e rimbursimit të TVSH-së?

Mendoni se ndryshimet në ligj do të zgjidhin përfundimisht problemin e rimbursimit të TVSH-së?
Po (16 Vota)
Jo (12 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Prisni zgjidhje të problemit të pronësisë brenda 10 viteve?

Prisni zgjidhje të problemit të pronësisë brenda 10 viteve?
Po (2 Vota)
Jo (10 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa pritet të zhvillohet sektori i turizmit pas miratimit të ligjit të ri?

Sa pritet të zhvillohet sektori i turizmit pas miratimit të ligjit të ri?
Shumë (2 Vota)
Pak (23 Vota)
Aspak (7 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa ndikojnë në qendrueshmërinë e ekonomisë dhe thithjen e investimeve ndryshimet e shpeshta në sistemin e taksimit?

Sa ndikojnë në qendrueshmërinë e ekonomisë dhe thithjen e investimeve ndryshimet e shpeshta në sistemin e taksimit?
Shumë (26 Vota)
Pak (20 Vota)
Aspak (18 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se ndryshimet në ligj do të shkurtojnë kohën e rimbursimit të TVSH?

Mendoni se ndryshimet në ligj do të shkurtojnë kohën e rimbursimit të TVSH?
Po (11 Vota)
Jo (5 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Sa pritet të ndikojë në shtimin e huadhënies ulja e nivelit të kredive me probleme?

Sa pritet të ndikojë në shtimin e huadhënies ulja e nivelit të kredive me probleme?
Shumë (29 Vota)
Pak (10 Vota)
Aspak (5 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

A mendoni se 40 miliardë lekët, që pritet të mblidhen nga aksioni kundër informalitetit, do të mbushin gropën në buxhet?

A mendoni se 40 miliardë lekët, që pritet të mblidhen nga aksioni kundër informalitetit, do të mbushin gropën në buxhet?
Po (6 Vota)
Jo (14 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

A do ta rrisë formalizimin e bizneseve 10-fishimi i gjobave?

A do ta rrisë formalizimin e bizneseve 10-fishimi i gjobave?
Po (12 Vota)
Jo (7 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Hetimi i cilave biznese do te rezultoje ne ulje te informalitetit ne ekonomine shqiptare?

Hetimi i cilave biznese do te rezultoje ne ulje te informalitetit ne ekonomine shqiptare?
Të mëdha (14 Vota)
Të vogla (2 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa prisni të ulet evazioni pas miratimit të ndryshimeve në procedurat tatimore?

Sa prisni të ulet evazioni pas miratimit të ndryshimeve në procedurat tatimore?
Shumë (11 Vota)
Pak (13 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Cilat institucione kanë procedurat më burokratike për biznesin?

Cilat institucione kanë procedurat më burokratike për biznesin?
Doganat (4 Vota)
Tatimet (6 Vota)
Gjykata Administrative (8 Vota)

Mendoni se ekonomia e Shqipërisë do të mund të ketë një rritje prej 2,7% në fund të vitit?

Mendoni se ekonomia e Shqipërisë do të mund të ketë një rritje prej 2,7% në fund të vitit?
Po (7 Vota)
Jo (18 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Si e vlerësoni klimën aktuale të të bërit biznes në Shqipëri?

Si e vlerësoni klimën aktuale të të bërit biznes në Shqipëri?
Shumë të mirë (0 Vota)
Të mirë (1 Vota)
Normale (5 Vota)
Të keqe (11 Vota)
Shumë të keqe (1 Vota)

Sa të sigurta janë produktet ushqimore që konsumojmë?

Sa të sigurta janë produktet ushqimore që konsumojmë?
Shumë (1 Vota)
Pak (10 Vota)
Aspak (9 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa do të lehtësohen procedurat për biznesin pas bashkimit QKR-QKL?

Sa do të lehtësohen procedurat për biznesin pas bashkimit QKR-QKL?
Shumë (1 Vota)
Pak (6 Vota)
Aspak (7 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa transparente është procedura e dhënies së koncesioneve në Shqipëri?

Sa transparente është procedura e dhënies së koncesioneve në Shqipëri?
Shumë (0 Vota)
Pak (8 Vota)
Aspak (11 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa pritet të nxisë ekonominë ulja e fundit të normës bazë të interesit?

Sa pritet të nxisë ekonominë ulja e fundit të normës bazë të interesit?
Shumë (1 Vota)
Pak (11 Vota)
Aspak (15 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa reale janë shifrat e projekt-buxhetit të shtetit për vitin 2016?

Sa reale janë shifrat e projekt-buxhetit të shtetit për vitin 2016?
Shumë (6 Vota)
Pak (10 Vota)
Aspak (17 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa i vjen në ndihmë biznesit paketa fiskale 2016?

Sa i vjen në ndihmë biznesit paketa fiskale 2016?
Shumë (7 Vota)
Pak (14 Vota)
Aspak (19 Vota)
Nuk e di (4 Vota)

Sa real është parashikimi i qeverisë për rritjen e ekonomisë me 3,4% në vitin 2016?

Sa real është parashikimi i qeverisë për rritjen e ekonomisë me 3,4% në vitin 2016?
Shumë (2 Vota)
Pak (12 Vota)
Aspak (27 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Si e vlerësoni klimën e biznesit pas ndryshimeve në procedurat tatimore?

Si e vlerësoni klimën e biznesit pas ndryshimeve në procedurat tatimore?
Shumë të mirë (1 Vota)
Të mirë (6 Vota)
Të keqe (19 Vota)
Shumë të keqe (12 Vota)

Sa kanë ndikuar politikat e qeverisë në uljen e papunësisë?

Sa kanë ndikuar politikat e qeverisë në uljen e papunësisë?
Shumë (1 Vota)
Pak (11 Vota)
Aspak (21 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa rrezikohet rritja ekonomike nga mosmbledhja e taksave sipas planit?

Sa rrezikohet rritja ekonomike nga mosmbledhja e taksave sipas planit?
Shumë (14 Vota)
Pak (6 Vota)
Aspak (11 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Si e parashikoni ekonominë e vendit në vitin 2016 krahasuar me 2015-ën?

Si e parashikoni ekonominë e vendit në vitin 2016 krahasuar me 2015-ën?
Më mirë (13 Vota)
Më dobët (36 Vota)
Njëlloj (11 Vota)

A duhet hartuar një plan i posaçëm për parandalimin e përmbytjeve?

A duhet hartuar një plan i posaçëm për parandalimin e përmbytjeve?
Po (21 Vota)
Jo (18 Vota)
Nuk e di (4 Vota)

Si e parashikoni kreditimin e ekonomisë për vitin 2016 krahasuar me një vit më parë?

Si e parashikoni kreditimin e ekonomisë për vitin 2016 krahasuar me një vit më parë?
Në rritje (7 Vota)
Në rënie (8 Vota)
Njëlloj (9 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se dhënia me koncesion e mbledhjes së TVSH do të rrisë të ardhurat?

Mendoni se dhënia me koncesion e mbledhjes së TVSH do të rrisë të ardhurat?
Po (6 Vota)
Jo (24 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se rritja e çmimit të biletës së urbanëve do të shoqërohet edhe me përmirësim të shërbimit?

Mendoni se rritja e çmimit të biletës së urbanëve do të shoqërohet edhe me përmirësim të shërbimit?
Po (9 Vota)
Jo (30 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa prisni të përmirësohen disa shërbime pas dhënies në formën e Partneritetit Publik-Privat?

Sa prisni të përmirësohen disa shërbime pas dhënies në formën e Partneritetit Publik-Privat?
Shumë (6 Vota)
Pak (13 Vota)
Aspak (20 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa konkurruese është ekonomia shqiptare në rajon?

Sa konkurruese është ekonomia shqiptare në rajon?
Shumë (7 Vota)
Pak (9 Vota)
Aspak (16 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa e lehtë është të gjesh një vend pune nëse ke arsim profesional?

Sa e lehtë është të gjesh një vend pune nëse ke arsim profesional?
Shumë (11 Vota)
Pak (9 Vota)
Aspak (20 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Mendoni se ngritja e një sistemi tjetër statistikash do të konsolidojë të dhënat zyrtare?

Mendoni se ngritja e një sistemi tjetër statistikash do të konsolidojë të dhënat zyrtare?
Po (8 Vota)
Jo (13 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa prisni të funksionojë rikthimi i nismës “1 euro”?

Sa prisni të funksionojë rikthimi i nismës “1 euro”?
Shumë (2 Vota)
Pak (9 Vota)
Aspak (19 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Duhet të ulet sërish norma bazë e interesit pas inflacionit minimal në Shkurt?

Duhet të ulet sërish norma bazë e interesit pas inflacionit minimal në Shkurt?
Po (6 Vota)
Jo (21 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se ulja e nivelit të kredive të këqija do të ndikojë në rritjen e huadhënies?

Mendoni se ulja e nivelit të kredive të këqija do të ndikojë në rritjen e huadhënies?
Po (9 Vota)
Jo (7 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se me skemën e re do të zgjidhet përfundimisht problemi i pronës në Shqipëri?

Mendoni se me skemën e re do të zgjidhet përfundimisht problemi i pronës në Shqipëri?
Po (5 Vota)
Jo (18 Vota)
Nuk e di (4 Vota)

Sa prisni të lehtësohen burokracitë për sipërmarrjen me ngritjen e Qendrës Kombëtare të Biznesit?

Sa prisni të lehtësohen burokracitë për sipërmarrjen me ngritjen e Qendrës Kombëtare të Biznesit?
Shumë (0 Vota)
Pak (6 Vota)
Aspak (13 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa prisni të lehtësohet marrja e një leje ndërtimi pas nisjes së aplikimit online?

Sa prisni të lehtësohet marrja e një leje ndërtimi pas nisjes së aplikimit online?
Shumë (3 Vota)
Pak (6 Vota)
Aspak (13 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se deri në Qershor OSHEE do t’i japë fund faturimit aforfe?

Mendoni se deri në Qershor OSHEE do t’i japë fund faturimit aforfe?
Po (10 Vota)
Jo (12 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Ku mendoni t’i kaloni pushimet e verës?

Ku mendoni t’i kaloni pushimet e verës?
Shqipëri (11 Vota)
Greqi (6 Vota)
Turqi (3 Vota)
Mal të Zi (1 Vota)
Vende të tjera (2 Vota)

Sa prisni të përmirësohet sektori i ujësjellësave pas nisjes së fazës së dytë të reformës?

Sa prisni të përmirësohet sektori i ujësjellësave pas nisjes së fazës së dytë të reformës?
Shumë (7 Vota)
Pak (8 Vota)
Aspak (11 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Mendoni se ulja e radhës së normës së interesit do të japë efektet e pritshme në ekonomi?

Mendoni se ulja e radhës së normës së interesit do të japë efektet e pritshme në ekonomi?
Po (3 Vota)
Jo (22 Vota)
Nuk e di (8 Vota)

Cili nga institucionet ka parashikimin më realist për rritjen e ekonomisë shqiptare?

Cili nga institucionet ka parashikimin më realist për rritjen e ekonomisë shqiptare?
Qeveria 3,4% (5 Vota)
Banka e Shqipërisë 3% (18 Vota)
FMN 3,4% (6 Vota)
Banka Botërore 3,2% (6 Vota)
BERZH 3,3% (3 Vota)

A duhen paguar mjekët në bazë të volumit të punës së kryer?

A duhen paguar mjekët në bazë të volumit të punës së kryer?
Po (7 Vota)
Jo (13 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa prisni të përmirësohet klima e biznesit pas miratimit të paketës fiskale?

Sa prisni të përmirësohet klima e biznesit pas miratimit të paketës fiskale?
Shumë (4 Vota)
Pak (13 Vota)
Aspak (6 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa pranë krijimit të tregut të përbashkët janë Shqipëria dhe Kosova?

Sa pranë krijimit të tregut të përbashkët janë Shqipëria dhe Kosova?
Shumë (7 Vota)
Pak (9 Vota)
Aspak (5 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa po ndikon rritja e investimeve në ekonominë e vendit?

Sa po ndikon rritja e investimeve në ekonominë e vendit?
Shumë (0 Vota)
Pak (10 Vota)
Aspak (5 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa mundësi kanë autoritetet vendore për të shlyer vetë detyrimet e prapambetura?

Sa mundësi kanë autoritetet vendore për të shlyer vetë detyrimet e prapambetura?
Shumë (0 Vota)
Pak (5 Vota)
Aspak (10 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa e rëndësishme është një bursë funksionale për ekonominë e Shqipërisë?

Sa e rëndësishme është një bursë funksionale për ekonominë e Shqipërisë?
Shumë (11 Vota)
Pak (3 Vota)
Aspak (2 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa do të merren parasysh kërkesat e biznesit për paketën fiskale?

Sa do të merren parasysh kërkesat e biznesit për paketën fiskale?
Shumë (1 Vota)
Pak (8 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Prisni më shumë investime publike gjatë pjesës së mbetur të vitit?

Prisni më shumë investime publike gjatë pjesës së mbetur të vitit?
Po (5 Vota)
Jo (14 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Si e vlerësoni amnistinë e fundit fiskale, të miratuar nga qeveria shqiptare?

Si e vlerësoni amnistinë e fundit fiskale, të miratuar nga qeveria shqiptare?
Pozitive (1 Vota)
Negative (6 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Si e vlerësoni koncesionin për ndërtimin e Portit të Karpenit?

Si e vlerësoni koncesionin për ndërtimin e Portit të Karpenit?
Pozitiv (4 Vota)
Negativ (9 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Prisni rritje të shpenzimeve buxhetore në gjysmën e dytë të vitit?

Prisni rritje të shpenzimeve buxhetore në gjysmën e dytë të vitit?
Po (6 Vota)
Jo (25 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa prisni të ndikojë te biznesi falja e detyrimeve?

Sa prisni të ndikojë te biznesi falja e detyrimeve?
Shumë (2 Vota)
Pak (5 Vota)
Aspak (8 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

A është i liberalizuar realisht tregu i sigurimeve në Shqipëri?

A është i liberalizuar realisht tregu i sigurimeve në Shqipëri?
Po (4 Vota)
Jo (14 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Mendoni se sistemi elektronik për aplikimin e lejeve të ndërtimit do të ulë korrupsionin?

Mendoni se sistemi elektronik për aplikimin e lejeve të ndërtimit do të ulë korrupsionin?
Po (3 Vota)
Jo (12 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se miratimi i paketës së re ligjore do të ndikojë në uljen e kredive me probleme?

Mendoni se miratimi i paketës së re ligjore do të ndikojë në uljen e kredive me probleme?
Po (7 Vota)
Jo (3 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

A duhet shfuqizuar pjesërisht moratoriumi që ndalon importin e mbetjeve?

A duhet shfuqizuar pjesërisht moratoriumi që ndalon importin e mbetjeve?
Po (9 Vota)
Jo (8 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa prisni të rriten të ardhurat pas ndryshimeve në drejtimin e administratës fiskale?

Sa prisni të rriten të ardhurat pas ndryshimeve në drejtimin e administratës fiskale?
Shumë (5 Vota)
Pak (1 Vota)
Aspak (14 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa real është parashikimi i Bankës Botërore për rritjen ekonomike të Shqipërisë me 3,2%?

Sa real është parashikimi i Bankës Botërore për rritjen ekonomike të Shqipërisë me 3,2%?
Shumë (5 Vota)
Pak (9 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Sa prisni që të përmirësohet ekonomia shqiptare deri në fund të vitit?

Sa prisni që të përmirësohet ekonomia shqiptare deri në fund të vitit?
Shumë (2 Vota)
Pak (9 Vota)
Aspak (8 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa prisni të ndihmojë projekti i ri i Bankës Botërore për zhvillimin e tregtisë në Ballkanin Perëndimor?

Sa prisni të ndihmojë projekti i ri i Bankës Botërore për zhvillimin e tregtisë në Ballkanin Perëndimor?
Shumë (9 Vota)
Pak (4 Vota)
Aspak (15 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Duhet rillogaritur minimumi jetik si bazë për rritjen e pagave dhe pensioneve?

Duhet rillogaritur minimumi jetik si bazë për rritjen e pagave dhe pensioneve?
Po (15 Vota)
Jo (1 Vota)
Nuk e di (5 Vota)

Sa prisni të përmirësohet klima e biznesit me thjeshtimin e procedurave tatimore?

Sa prisni të përmirësohet klima e biznesit me thjeshtimin e procedurave tatimore?
Shumë (3 Vota)
Pak (13 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa mendoni se do të mbështesë pr/buxheti rritjen ekonomike të pritshme prej 4% në 2017?

Sa mendoni se do të mbështesë pr/buxheti rritjen ekonomike të pritshme prej 4% në 2017?
Shumë (21 Vota)
Pak (5 Vota)
Aspak (5 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Duhet të rishikohet sërish buxheti i shtetit për vitin 2016?

Duhet të rishikohet sërish buxheti i shtetit për vitin 2016?
Po (8 Vota)
Jo (17 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Vetëm 9% e buxhetit të Ministrisë së Transporteve shkon për investime të reja. A është e mjaftueshme kjo shumë?

Vetëm 9% e buxhetit të Ministrisë së Transporteve shkon për investime të reja. A është e mjaftueshme kjo shumë?
Po (2 Vota)
Jo (10 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Jeni dakord me shtyrjen 2-vjeçare të hyrjes në fuqi të ligjit të ri “Për lojrat e fatit”?

Jeni dakord me shtyrjen 2-vjeçare të hyrjes në fuqi të ligjit të ri “Për lojrat e fatit”?
Po (6 Vota)
Jo (11 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Mendoni se ngritja e bursës bujqësore do t’i japë fund abuzimit me çmimet?

Mendoni se ngritja e bursës bujqësore do t’i japë fund abuzimit me çmimet?
Po (6 Vota)
Jo (3 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Cili nga këta ekspertë mendoni se ka trajtuar temat më të ndjeshme ekonomike gjatë një viti në TV SCAN?

Cili nga këta ekspertë mendoni se ka trajtuar temat më të ndjeshme ekonomike gjatë një viti në TV SCAN?
ARBEN MALAJ (18 Vota)
ADRIAN CIVICI (12 Vota)
ANASTAS ANGJELI (3 Vota)
SHEREFEDIN SHEHU (3 Vota)
MILVA EKONOMI (2 Vota)
SELAMI XHEPA (1 Vota)
AGIM BINAJ (3 Vota)
SABAH GOCI (3 Vota)

Sa të sigurtë jemi për produktet që konsumojmë?

Sa të sigurtë jemi për produktet që konsumojmë?
Shumë (2 Vota)
Pak (6 Vota)
Aspak (12 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa pritet të ndikojë ecuria e shitjeve në rritjen ekonomike për vitin 2016?

Sa pritet të ndikojë ecuria e shitjeve në rritjen ekonomike për vitin 2016?
Shumë (11 Vota)
Pak (6 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Si e parashikoni ecurinë e ekonomisë për vitin 2017 krahasuar me 2016-ën?

Si e parashikoni ecurinë e ekonomisë për vitin 2017 krahasuar me 2016-ën?
Më mirë (6 Vota)
Më keq (1 Vota)
Njëlloj (5 Vota)
Nuk e di (1 Vota)

Mendoni se kreditimi do të regjistrojë rritje, gjatë këtij viti?

Mendoni se kreditimi do të regjistrojë rritje, gjatë këtij viti?
Po (13 Vota)
Jo (6 Vota)
Nuk e di (2 Vota)

Sa prisni të përmirësohet situata në rrugët e vendit me nisjen e projektit të Bankës Botërore?

Sa prisni të përmirësohet situata në rrugët e vendit me nisjen e projektit të Bankës Botërore?
Shumë (6 Vota)
Pak (17 Vota)
Aspak (4 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Prisni rritje të eksporteve shqiptare gjatë vitit 2017?

Prisni rritje të eksporteve shqiptare gjatë vitit 2017?
Po (15 Vota)
Jo (10 Vota)
Nuk e di (3 Vota)

Prisni rritje të kreditimit për bizneset e reja gjatë vitit 2017?

Prisni rritje të kreditimit për bizneset e reja gjatë vitit 2017?
Po (11 Vota)
Jo (5 Vota)
Nuk e di (0 Vota)

Sa impakt pritet të ketë nisja e programit “1 miliard për rindërtim” në ekonominë e vendit?

Sa impakt pritet të ketë nisja e programit “1 miliard për rindërtim” në ekonominë e vendit?
Shumë (3 Vota)
Pak (8 Vota)
Aspak (12 Vota)
Nuk e di (1 Vota)