Kontakt

Nga
Radio - Televizioni SCAN
 
Adresa Rr. “Aleksandër Moisiu” (ish - Kinostudio)
Tel: +355 4 234 77 94
E-mail: [email protected]
www.scan-tv.com
Tirana, Albania
 
Drejtore e Përgjithshme Drejtor i Informacionit
[email protected] [email protected]
 
Kryeredaktor Drejtor i Programacionit
[email protected] [email protected]
 
Drejtor Artistik Teknika
[email protected] [email protected]
 
Financa Marketingu
[email protected] [email protected]